Wykorzystywane Materia?y i technologie
Strumieniowe czyszczenie betonu Malowanie konstrukcji stalowej Zabezpieczenia przeciw ptakom Ci?nieniowe czyszczenie konstrukcji stalowej
Ci?nieniowe czyszczenie konstrukcji stalowej Malowanie konstrukcji stalowej Ci?nieniowe czyszczenie konstrukcji stalowej Malowanie konstrukcji dachu

Przyk?adowe realizacje w systemie Hempel