Wykorzystywane Materia?y i technologie
O Firmie Molto

Firma Molto dzia?a na rynku budowlanym od roku 2000 specjalizuj?c si? w pracach na wysoko?ci. Wykorzystywane techniki alpinistyczne pozwalaj? nam dotrze? w miejsca trudnodost?pne a tak?e zredukowa? koszta w stosunku do tradycyjnych metod typu podno?nik, rusztowanie. Nasze metody nie zak?caj? funkcjonowania obiektu.
Dzia?alno?? prowadzimy na terenie ca?ego kraju.
Pracownicy posiadaj? aktualne badania lekarskie i szkolenia z zakresu BHP oraz wieloletnie do?wiadczenie.
Wszelkie prace obj?te s? ubezpieczeniem OC.

Zapraszamy do wsp?pracy
Pawe? Kasperski

Praca budowlana na wysoko?ci