Wykorzystywane Materia?y i technologie
Molto Wroc?aw - prace wysoko?ciowe i alpinistyczne

Firma Molto oferuje swoim Klientom pakiet us?ug obejmujacych prace alpinistyczne i prace wysoko?ciowe. Specjalizujemy si? w pracach takich jak: rozbirki kominw oraz wyburzenia kominw . Do?wiadczenie i profesjonalizm umo?liwia prace alpinistyczne w zale?no?ci od wymaga? Klienta.


Zastosowanie alternatywnych, bezpiecznych i niedrogich technik pozwala nam na prace wysoko?ciowe zwi?zane tak?e z wycink? drzew, usuwaniem zagro?e?, czyszczeniem trudno dost?pnych miejsc i elementw, itp.

Nasi pracownicy od wielu lat wykonuj? prace renowatorsko-konserwacyjne, remontowo-budowlane i montowanie reklam.

Jeste?my bowiem jedn? z niewielu form w Polsce, ktra wykorzystuj?c metody wspinaczki wysokogrskiej demontuje stare i gro??ce zawaleniem konstrukcje. Z Molto rozbirka kominw nie b?dzie ju? problemem.

Nie stosujemy tradycyjnych metod takich jak chocia?by rusztowania czy podno?niki, dzi?ki czemu nie zak?camy funkcjonowania obiektu gwarantuj?c jednocze?nie krtszy czas wykonania zadania oraz sporo ni?sze koszty. Nasi Klienci mog? wi?c mie? pewno??, ?e powierzone obowi?zki zrealizujemy z najwy?sz? staranno?ci?.