Wykorzystywane Materia?y i technologie
Zabezpieczenia Antykorozjne

Wykonujemy prace antykorozyjne pocz?wszy od dobrania w?a?ciwego systemu zapewniaj?cego odpowiedni? ochron? poprze obrbk?

strumieniowo-?ciern? i prace zwi?zane

z napraw? powierzchni a? do aplikacji w?a?ciwej pow?oki antykorozyjnej

Prace wykonujemy w profesjonalny sposb przy u?yciu nowoczesnego sprz?tu, urz?dze? pomiarowych.

Dziedziny, w ktrych dokonujemy zabezpiecze? antykorozyjnych stali i betonu to:
* telekomunikacja
* energetyka
* przemys? grniczy
* przemys? chemiczny


G?wne zabezpieczane obiekty to:
* maszty oraz wie?e wolnostoj?ce
* konstrukcje hal przemys?owych,s?uwic,s?upw
* przewody kominowe
* kana?y spalin gazu oczyszczonego i surowego w instalacjach oczyszczania spalin
* estakady
* silosy
* ruroci?gi