Wykorzystywane Materia?y i technologie
Reklama Wielkoformatowa

* monta? reklam, siatek, baner體 wielkoformatowych, reklam przestrzennych
* wykonanie i monta? o?wietlenia reklam wielkoformatowych


obs?uga

* cykliczna wymiana no?nik體 wielkoformatowych
* obs?uga techniczna kampanii reklamowych na terenie ca?ego kraju
* przygotowanie dokumentacji technicznej i zdj?ciowej
* monitoring no?nik體 w czasie trwania kampanii