Wykorzystywane Materia?y i technologie
Wyburzenia

Korzystaj?c ze zdobytych do?wiadcze? oferujemy na terenie ca?ej Polski kompleksowe prace zwi?zane z wyburzeniami i rozbirkami obiektw wysokich.

   

Reklama Wielkoformatowa

* monta? reklam, siatek, banerw wielkoformatowych, reklam przestrzennych
* wykonanie i monta? o?wietlenia reklam wielkoformatowych

   

Zabezpieczenia Antykorozjne

Wykonujemy prace antykorozyjne pocz?wszy od dobrania w?a?ciwego systemu zapewniaj?cego odpowiedni? ochron? poprze obrbk?

strumieniowo-?ciern? i prace zwi?zane

   

Dachy

Pi?kny dach nadaje domowi niepowtarzalny charakter. Jednak pokrycie dachowe - zw?aszcza ocieplone we?n? - jest jednym z trudniejszych do wykonania elementw domu. Wymagane s? te? prace wysoko?ciowe i aplinistyczne.

   

Dla zarz?dcy kompleksu biurowego LBH wykonujemy cykliczne (2x w roku) mycie elewacji i przeszkle?, prace konserwacyjne dachu i elewacji oraz roboty elektryczne.

LBH

Dla zarz?dcy kompleksu biurowego LBH wykonujemy cykliczne (2x w roku) mycie elewacji i przeszkle?, prace konserwacyjne dachu i elewacji oraz roboty elektryczne.

exist

Jako podwykonawcy du?ych firm zajmuj?cych si? czysto?ci? jeste?my w stanie zaoferowac nasze us?ugi przy wykonywaniu nietypowych i specjalistycznych zlece?.

Premegal

Jako podwykonawcy du?ych firm zajmuj?cych si? czysto?ci? jeste?my w stanie zaoferowac nasze us?ugi przy wykonywaniu nietypowych i specjalistycznych zlece?.